مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده دستورات مدیریتی اولیه شبکه و سیستم - 6 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دستورات مدیریتی اولیه شبکه و سیستم - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دستورات مدیریتی اولیه شبکه و سیستم - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دستورات مدیریتی اولیه شبکه و سیستم - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دستورات مدیریتی اولیه شبکه و سیستم - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دستورات مدیریتی اولیه شبکه و سیستم - 6 برگ وورد قابل ویرایش   Authconfig: برنامه setup برای تنظیم هویت شناسی از برنامه authconfig استفاده می کند. كه پیکربندی نحوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده دیوار آتش - 14 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دیوار آتش   - 14 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دیوار آتش   - 14 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دیوار آتش   - 14 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دیوار آتش   - 14 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دیوار آتش   - 14 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دیوار آتش   - 14 صفحه وورد قابل ویرایش فهرست مطالب هدف سیستم و کاربردهای آن         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله - 20 صفحه

تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله - 20 صفحه تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله طي 20 سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله  به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی - 25اسلاید

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی - 25اسلاید پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی شيمی- نور نور ممکن است جذب شده و در واکنشهای شيميايی به صورت محرک شرکت کند مانند فتوسنتز گياهان پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی   که در اين حالت فرکانس وطول موج بايد در محدوده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت برنامه ‏ریزی مشارکتی در عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی آفات - 15اسلاید

پاورپوینت برنامه ‏ریزی مشارکتی در عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی آفات - 15اسلاید پاورپوینت برنامه ‏ریزی مشارکتی در عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی آفات پاورپوینت برنامه ‏ریزی مشارکتی در عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی آفات پاورپوینت برنامه ‏ریزی مشارکتی در عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی آفات پاورپوینت برنامه ‏ریزی مشارکتی در عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی آفات IPM     بر اساس ویژگی‏های منطقه ای و مبتنی بر شرایط اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی محلی اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی - 63اسلاید

پاورپوینت قابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی - 63اسلاید پاورپوینت قابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی پاورپوینت قابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی پاورپوینت قابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی پاورپوینت قابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی   nتوجه دقيق به اهداف كمي و كيفي تعيين شده در اسناد ملي توسعه استان  مصوب هيأت محترم دولت (9/5/84)  در تدوين پيشنهاد بودجه استانها   nعملياتي كردن اهداف م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حوله - 20 اسلاید

پاورپوینت حوله - 20 اسلاید پاورپوینت حوله پاورپوینت حوله پاورپوینت حوله پاورپوینت حوله این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: •از آنجایی که بافت حوله و تولید حوله کار جدیدی نیست و برای چندین دهه انجام می شود، اما کارخانه هایی هم وجود دارند که با تجهیزات قدیمی و ناکارآمد خود فعالیت می کنند. معمولا هم این گونه کارخانه ها حوله های تولیده شده خود را با قیمت ارزان به فروش می رسانند. زی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت پرورش قارچ - 21 اسلاید

پاورپوینت پرورش قارچ - 21 اسلاید پاورپوینت پرورش قارچ پاورپوینت پرورش قارچ پاورپوینت پرورش قارچ پاورپوینت پرورش قارچ   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: - مقدمه 1-مشخصات سرمایه گذاری شده در طرح 2- پرورش قارچ 3-سرمایه گذاری های طرح 4-تاسیسات و تجهیزات 5-تجهیزات اداری پاورپوینت پرورش قارچ   6-هزینه های قبل بهره برداری 7-هزینه های ثابت طرح 8-هزینه های جاری طرح 9-مواد اولیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سقف کاذب - 140 اسلاید

پاورپوینت سقف کاذب - 140 اسلاید پاورپوینت سقف کاذب پاورپوینت سقف کاذب پاورپوینت سقف کاذب پاورپوینت سقف کاذب این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: o سقف کاذب آلوم ي ن ي ومی لوکس آلون v         سقف کاذب آلوم ي ن ي ومی لوکس آلون از کو ي ل 5/0 تا 7/0 م ي ل ي متر رولفرم و در مدل 150 م ي ل ي متری عرضه می گردد . اين سقفها در دو ت ي پ سوارخدار و بدون سوراخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اینترنت - 53 اسلاید

پاورپوینت اینترنت - 53 اسلاید پاورپوینت اینترنت پاورپوینت اینترنت پاورپوینت اینترنت پاورپوینت اینترنت این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: q نهادهای جهانی مدیریت اینترنت § نهاد مرجع ICANN (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers) مجموعه خصوصی غیر انتفاعی است که مسئولیت تخصیص فضای آدرس IP ، واگذاری پروتکلها، مدیریت نظام ثبت دامنه ها و مدیریت عملیاتی روت سرورها را که ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پارپوینت کاربردهای GIS و پياده سازی شبکه انتقال ، فوق توزيع و توزيع استان خراسان در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS - سی و هفت اسلاید

پارپوینت کاربردهای GIS و پياده سازی شبکه انتقال ، فوق توزيع و توزيع استان خراسان در سيستم اطلاعات جغرافيايي  GIS - سی و هفت اسلاید پارپوینت کاربردهای GIS و پياده سازی شبکه انتقال ، فوق توزيع و توزيع استان خراسان در سيستم اطلاعات جغرافيايي  GIS پارپوینت کاربردهای GIS و پياده سازی شبکه انتقال ، فوق توزيع و توزيع استان خراسان در سيستم اطلاعات جغرافيايي  GIS پارپوینت کاربردهای GIS و پياده سازی شبکه انتقال ، فوق توزيع و توزيع استان خراسان در سيستم اطلاعات جغرافيايي  GIS       این فایل تایید کیفی شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید پاورپوینت نگاه کلی به سخت افزار پاورپوینت نگاه کلی به سخت افزار پاورپوینت نگاه کلی به سخت افزار •   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:   چهارعناصر اصلی سخت افزار:   1- پردازنده ( cpu ) : کنترل و پردازش داده ها .   2 - حافظه اصلی: ذخیره داده ها و برنامه ها و نا پایدار.   3- مولفه های ورودی و خروجی: انتقال داده ها بین ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت راهکارهاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي - 10 اسلاید

پاورپوینت راهکارهاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي - 10 اسلاید پاورپوینت راهکارهاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي پاورپوینت راهکارهاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي پاورپوینت راهکارهاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي پاورپوینت راهکارهاي رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: nمراحل بررسي موضوع در کانون تفکر پتروشيمي 1- بررسي ابعاد مساله:   عوامل تاثيرگذا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت دیاگرام یوزکیس - 25 اسلاید

پاورپوینت دیاگرام یوزکیس - 25 اسلاید پاورپوینت دیاگرام یوزکیس پاورپوینت دیاگرام یوزکیس پاورپوینت دیاگرام یوزکیس پاورپوینت دیاگرام یوزکیس این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: o يوزکيس خلاصه‌اي از سناريو است که يک وظيفه يا هدفي خاص را مشخص مي کند. در نمودار يوزکيس بجاي تاکيد بر چگونگي انجام يک وظيفه ( How ) بر روي خود اهداف يا وظايف ( What ) تاکيد ميشود.   o مثال: کلينيک پزشکي o سن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت معرفي فناوري Grid - سی اسلاید

پاورپوینت معرفي فناوري Grid - سی اسلاید پاورپوینت معرفي فناوري Grid پاورپوینت معرفي فناوري Grid پاورپوینت معرفي فناوري Grid پاورپوینت معرفي فناوري Grid این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: l Grid چگونه کار می کند؟   ارگان مجازی ( virtual organization ) VO افراد، موسسات،دانشگاهها ....که بروی یک مسئله خاص کار می کنند با تشکیل یک ارگان , تمامی منابع خود را شامل محاسباتی، داده ای، آزمایشگاهی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه - 40 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه - 40 اسلاید پاورپوینت استثنایی اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه  پاورپوینت استثنایی اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه  پاورپوینت استثنایی اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه  پاورپوینت استثنایی اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه    این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: اصول کنترل عفونت در بخش های ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مراجعه کنندگان به این واحد ها د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پارپوینت نایاب بتن با مقاومت بالا - 18 اسلاید

پارپوینت نایاب بتن با مقاومت بالا - 18 اسلاید پارپوینت نایاب بتن با مقاومت بالا پارپوینت نایاب بتن با مقاومت بالا پارپوینت نایاب بتن با مقاومت بالا پارپوینت نایاب بتن با مقاومت بالا این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: nبتن با عملكرد بالا (HPC) بنابراين ، مطالعات بتن و خمير سيمان در مقياس نانو براي توسعه مصالح ساختماني جديد و كاربرد آنها بسيار حائز اهميت مي باشد . روش معمولي براي توسعه بتن با عملكرد بالا ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی خودروهاي هيبريدي - 57 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خودروهاي هيبريدي - 57 اسلاید پاورپوینت استثنایی خودروهاي هيبريدي پاورپوینت استثنایی خودروهاي هيبريدي پاورپوینت استثنایی خودروهاي هيبريدي پاورپوینت استثنایی خودروهاي هيبريدي   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: حتما برايتان پيش آمده که زمان زيادي را درپمپ بنزين بگذرانيد. شايد به خاطر شلوغي و شايد هم ب ه خاطر کند بودن پمپ،اين مشکلات بدليل بنزيني بودن خودروي شماست. البته نه فقط بنزي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی خطوط انتقال آنتن و انتشار امواج - 33 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خطوط انتقال آنتن و انتشار امواج - 33 اسلاید پاورپوینت استثنایی خطوط انتقال آنتن و انتشار امواج پاورپوینت استثنایی خطوط انتقال آنتن و انتشار امواج پاورپوینت استثنایی خطوط انتقال آنتن و انتشار امواج   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: خطوط انتقال و انواع آن برای ارسال اطلاعات از آنتن به گیرنده یا از فرستنده  به آنتن از خطوط انتقال استفاده می شود. انواع خطوط انتقال Transmission Lines الف- خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی - 33 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی - 33 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی پاورپوینت استثنایی خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی پاورپوینت استثنایی خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی         این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: •ارزیابی سیستم آبیاری بارانی •یکنواختی پخش •میزان تلفات آب در اثر: • –نفوذ عمقی –تبخیر –رواناب & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی باند مغناطيسي - 11 اسلاید

پاورپوینت استثنایی باند مغناطيسي - 11 اسلاید پاورپوینت استثنایی باند مغناطيسي پاورپوینت استثنایی باند مغناطيسي پاورپوینت استثنایی باند مغناطيسي پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: خواص باند مغناطيسي چيست؟ امکان دسترسي مستقيم (direct access) به رکوردها را نمي دهد! (چرا؟) ولي امکان دسترسي سري (sequential access) را با سرعت بالا دارد. در مقابل شرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری - 145 اسلاید

پاورپوینت استثنایی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری - 145 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری پاورپوینت استثنایی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری پاورپوینت استثنایی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: nتعریف فاضلاب فاضلاب به هر نوع آبی اطلاق می شود که به لحاظ  کیفی تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژیک جامعه بش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی UPS - سی و هشت اسلاید

پاورپوینت استثنایی UPS - سی و هشت اسلاید پاورپوینت استثنایی UPS پاورپوینت استثنایی UPS پاورپوینت استثنایی UPS پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: دستگاهی الکترونیکی است به منظور تامین پیوسته انرژی برای دستگاه‌های مصرف کننده که به اختلالات موجود در شبکه و قطع برق حساس بوده و به دلیل ضرورت و حساسیت‌های فوق العاده زیاد جزو تجهیزات حیاتی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی خمش - 17 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خمش - 17 اسلاید پاورپوینت استثنایی خمش پاورپوینت استثنایی خمش پاورپوینت استثنایی خمش پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: فهرست : خمش خالص تیر از دوجنس بارگذاری با خروج از محوری یکطرفه بارگذاری با خروج از محوری دو طرفه خمش پلاستیک  پاورپوینت استثنایی خمش درمورد مناسب بودن یا نبودن طراحی مقطع فوق بحث کنید.& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی ذخیره سازی و بازيابي اطلاعات و مهندسي فايلها - 36 اسلاید

پاورپوینت استثنایی ذخیره سازی و بازيابي اطلاعات و  مهندسي فايلها - 36 اسلاید پاورپوینت استثنایی ذخیره سازی و بازيابي اطلاعات و  مهندسي فايلها پاورپوینت استثنایی ذخیره سازی و بازيابي اطلاعات و  مهندسي فايلها پاورپوینت استثنایی ذخیره سازی و بازيابي اطلاعات و  مهندسي فايلها پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: حافظه وسيله اي است كه اطلاعات (خام و پردازش شده ) را ذخيره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده دو زبانه - 52 اسلاید

پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده دو زبانه - 52 اسلاید پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده دو زبانه پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده دو زبانه پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده دو زبانه پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: آشنایی با زمانبندی پردازنده ها به عنوان پایه اصلی سیستم عامل های چندبرنامگی (multiprogrammed) توصیف الگوریتم های مختلف زمانبندی CP ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار spss - سی اسلاید

پاورپوینت استثنایی كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار  spss - سی اسلاید پاورپوینت استثنایی كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار  spss پاورپوینت استثنایی كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار  spss پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: نرم افزار SPSSیکی از قدیمی ترین ، برنامه های کاربردی در زمینه تجزیه وتخلیلهای آماری است . کلمه SPSS مخفف Statistical pac ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده به دو زبان انگلیسی و فارسی - 52 اسلاید

پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده به دو زبان انگلیسی و فارسی - 52 اسلاید پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده به دو زبان انگلیسی و فارسی پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده به دو زبان انگلیسی و فارسی پاورپوینت استثنایی زمانبندی پردازنده به دو زبان انگلیسی و فارسی پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: آشنایی با زمانبندی پردازنده ها به عنوان پایه اصلی سیستم عامل های چندبرنامگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی رمزنگاري متقارن - 73 اسلاید

پاورپوینت استثنایی رمزنگاري متقارن - 73 اسلاید پاورپوینت استثنایی رمزنگاري متقارن پاورپوینت استثنایی رمزنگاري متقارن پاورپوینت استثنایی رمزنگاري متقارن پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: تعاريف رمزهاي کلاسيک الگوريتمهاي رمزهاي متقارن و رمزهاي قطعه ايي استانداردهاي رمزگذاري آمريکا استاندارد رمزگذاري پيشرفته AES استفاده از رمزهاي قطعه اي پاورپوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک - 30 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک - 30 اسلاید پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک پاورپوینت استثنایی خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: قرارداد خرید تضمین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر - 11 اسلاید

پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر - 11 اسلاید پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر  پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر  پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر  پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر  پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر  پاورپوینت استثنایی آموزش ساخت فایل نصب با وینرر  این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی تهيه شرايط كلان براي داشتن پتانسيل‌هاي فناوري - 28 اسلاید

پاورپوینت استثنایی تهيه شرايط كلان براي داشتن پتانسيل‌هاي فناوري - 28 اسلاید پاورپوینت استثنایی تهیه شرایط کلان برای داشتن پتانسیل‌های فناوری   28 اسلاید پاورپوینت استثنایی تهیه شرایط کلان برای داشتن پتانسیل‌های فناوری   28 اسلاید پاورپوینت استثنایی تهیه شرایط کلان برای داشتن پتانسیل‌های فناوری   28 اسلاید پاورپوینت استثنایی تهیه شرایط کلان برای داشتن پتانسیل‌های فناوری   28 اسلاید پاورپوینت استثنایی تهیه شرای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید

پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده - 27 اسلاید پاورپوینت استثنایی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی خصوصيات گياهشناسي پنبه - 20 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید

پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید پاورپوینت استثنایی رشد رویشی مجدد - 81 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: ذخاير غذائى مواد آلى ذخيره شده براى شروع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی آشنایی با مدل سازی امواج کم عمق نزدیک ساحل و امواج دور از ساحل عمیق با استفاده از نرم افزار مایک - 17 اسلاید

پاورپوینت استثنایی آشنایی با مدل سازی امواج کم عمق نزدیک ساحل  و امواج دور از ساحل عمیق با استفاده از نرم افزار مایک - 17 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با مدل سازی امواج کم عمق نزدیک ساحل  و امواج دور از ساحل عمیق با استفاده از نرم افزار مایک - 17 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با مدل سازی امواج کم عمق نزدیک ساحل  و امواج دور از ساحل عمیق با استفاده از نرم افزار مایک - 17 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با مدل سازی امواج کم عمق نزدیک ساحل  و امواج دور از ساحل عمیق با استفاده از نرم افزار مایک - 17 اسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید

پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید پاورپوینت استثنایی برسي اقليم در ساختمان سازي - 74 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید

پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید پاورپوینت استثنایی نحوه کنترل دقت در عملیات ماشینکاری - 23 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید

پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها  - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها  - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها  - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها  - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها  - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها  - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی ممریستور -16 اسلاید

پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید پاورپوینت استثنایی ممریستور  -16 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید

پاورپوینت استثنایی  ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی  ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی  ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی  ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی  ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی  ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها - 55 اسلاید پاورپوینت استثنایی  ردیاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید

پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید پاورپوینت استثنایی آشنایی با خودرو - 12 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت استثنایی عفونت - 20 اسلاید عفونت به دنبال حضور ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استثنایی اصول کلی استخراج فلزات - 45 اسلاید (چند اسلاید تصویر انگلیسی دارد)

پاورپوینت استثنایی اصول کلی استخراج فلزات - 45 اسلاید (چند اسلاید تصویر انگلیسی دارد) پاورپوینت استثنایی اصول کلی استخراج فلزات - 45 اسلاید (چند اسلاید تصویر انگلیسی دارد) پاورپوینت استثنایی اصول کلی استخراج فلزات - 45 اسلاید (چند اسلاید تصویر انگلیسی دارد) پاورپوینت استثنایی اصول کلی استخراج فلزات - 45 اسلاید (چند اسلاید تصویر انگلیسی دارد)       این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت استثنایی اصول کلی استخراج فلزات - 45 اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تاریخچه ساخت خودرو - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخچه ساخت خودرو - 29 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: شاید بتوان اولین ایدهٔ مکتوب در مورد وسیلهٔ نقلیه‌ای را که بدون نیروی انسان یا حیوانات قادر به حرکت باشد، در ایلیاد اثر هومر یافت. در قسمتی از رمان، هفاستوس (خدای آتش و فلزکاری) یک سه‌چرخهٔ متحرک می‌سازد و از آن برای جابجایی استفاده می‌کند.     اما در عال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(2):