مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت مدیریت مالی و بازارهای پولی و مالی - 9 اسلاید

پاورپوینت مدیریت مالی و بازارهای پولی و مالی - 9 اسلاید پاورپوینت مدیریت مالی و بازارهای پولی و مالی پاورپوینت مدیریت مالی و بازارهای پولی و مالی پاورپوینت مدیریت مالی و بازارهای پولی و مالی پاورپوینت مدیریت مالی و بازارهای پولی و مالی - مدیریت مالی شاخه ای کاربردی از مدیریت بازرگانی است که با مطالعه و بررسی بازارها و نهادهای مالی و با در نظر گرفتن فعالیتهای اقتصادی در زمینه تامین وجوه و سرمایه گذاری وجوه تامین شده در پی دستیابی به اهداف سازمانی اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آمار و تحلیل داده ازدواج و طلاق - 15 اسلاید

پاورپوینت آمار و تحلیل داده  ازدواج و طلاق - 15 اسلاید پاورپوینت آمار و تحلیل داده  ازدواج و طلاق پاورپوینت آمار و تحلیل داده  ازدواج و طلاق پاورپوینت آمار و تحلیل داده  ازدواج و طلاق پاورپوینت آمار و تحلیل داده  ازدواج و طلاق پاورپوینت آمار و تحلیل داده  ازدواج و طلاق با توجه به جدول یاد شده در سال 1389 تعداد 891627 واقعه ازدواج و 137200 واقعه طلاق  به ثبت رسیده است نسبت ازدواج به طلاق در این سال 6/5 می باشد به عبار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نقش اقدام پژوهی و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی - 50 اسلاید

پاورپوینت نقش اقدام پژوهی  و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی - 50 اسلاید پاورپوینت نقش اقدام پژوهی  و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی پاورپوینت نقش اقدام پژوهی  و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی پاورپوینت نقش اقدام پژوهی  و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی پاورپوینت نقش اقدام پژوهی  و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی پاورپوینت نقش اقدام پژوهی  و رويکرد در افزايش کيفيت آمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی - 133 اسلاید

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی - 133 اسلاید پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی مديريت سينرژيك:    ويژگيهاي  اين نوع مديريت چنين است:  - در بكارگيري ساختار،رفتاروعمليات سازماني،مستلزم پيروي از  روش اقتضايي است. - در اتخاذ،اجراوتصميمات سازماني،همواره از روشهاي «يك هدف  وچندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حسابداري مديريت - 107اسلاید

پاورپوینت حسابداري مديريت - 107اسلاید پاورپوینت حسابداري مديريت پاورپوینت حسابداري مديريت پاورپوینت حسابداري مديريت پاورپوینت حسابداري مديريت بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود به : -توضیح دهید چرا روش مناسب محاسبه هزینه بستگی دارد به اینکه چگونه هزینه مصرف خواهد شد. پاورپوینت حسابداري مديريت -درک کردن و توانایی استخراج تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را . -شناختن تفاوت الگوهای رفتار هزینه و استفاده از دانش در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت بحران - 24اسلاید

پاورپوینت مدیریت بحران - 24اسلاید پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران v وضع ي ت اضطرار ي رو ي داد برنامه‏ر ي ز ي نشده‏ا ي  است كه در اثر آن افراد، تاسيسات و محيط زيست در معرض خطر جدي قرار مي گيرند. اين وضعيت اغلب نتيجه نقص دستگاه ‌ ها و يا خطاهاي انساني به وقوع مي ‏ پيوندد، البته عوامل خارجي ديگر نظير رعد و برق، سيل، طوفان، زلزله و جنگ نيز ممكن اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت تعارض و اصول و فنون مذاکره - 48 اسلاید

پاورپوینت مدیریت تعارض و اصول و فنون مذاکره - 48 اسلاید پاورپوینت مدیریت تعارض و اصول و فنون مذاکره پاورپوینت مدیریت تعارض و اصول و فنون مذاکره پاورپوینت مدیریت تعارض و اصول و فنون مذاکره پاورپوینت مدیریت تعارض و اصول و فنون مذاکره امروز صاحبنظران ‌ مدیریت ‌ براین ‌ باورند که ‌ نیروی ‌ انسانی ‌ به عنوان ‌ اصلی ترین ‌ دارایی ‌ سازمان ها و به ‌ عنوان ‌ مزیت ‌ رقابتی ‌ مطرح & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی - 14اسلاید

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی - 14اسلاید پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی ابتدا مروری بر مساحت اشکال هندسی می کنیم . پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مساحت شکل های هندسی   اگر مساحت مربع روبرو 8 سانتی متر مربع باشد ، مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است ؟ پاورپوینت ریاضی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین - 18 اسلاید

پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین - 18 اسلاید پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین همان طور که می دانید جهت باد از سمت هوای سرد به سمت هوای گرم می باشد.لذا هنگام روز جهت باد از سمت دریا به خشکی خواهد بود و در هنگام شب جهت باد از خشکی به سمت دریا خواهد بود. پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید

پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها فقط تصویر دارد پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها   پاورپوینت ریاضی پایه پنجم مبحث جمع آوری و نمایش داده ها   برای دانلود کل پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(65):