مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت آشنا سازی واجتماعی کردن کارکنان - 22اسلاید

پاورپوینت آشنا سازی واجتماعی کردن کارکنان - 22اسلاید پاورپوینت آشنا سازی واجتماعی کردن کارکنان پاورپوینت آشنا سازی واجتماعی کردن کارکنان پاورپوینت آشنا سازی واجتماعی کردن کارکنان پاورپوینت آشنا سازی واجتماعی کردن کارکنان اساس اجتماعی کردن سازمانی براین واقعیت استوار است که افراد از طریق تربیت سازمانی شخصیت مورد انتظار را به درست آورند .   تازه واردانی که اجتماعی می شود، درباره سازمان و تاریخچه ، ارزش ها ، زبان فنی و حرفه ای و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع ويژگي‌هاي سیاسی و اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 30صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع ويژگي‌هاي سیاسی و اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 30صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع ويژگي‌هاي سیاسی و اجتماعی و ادبی دوران سعدي تحقیق آماده با موضوع ويژگي‌هاي سیاسی و اجتماعی و ادبی دوران سعدي تحقیق آماده با موضوع ويژگي‌هاي سیاسی و اجتماعی و ادبی دوران سعدي تحقیق آماده با موضوع ويژگي‌هاي سیاسی و اجتماعی و ادبی دوران سعدي   الف: اوضاع سیاسی: «در قرن هفتم، جامعه اسلامی با دو دشمن بزرگ رو برو بود، صلیبیان از غرب و مغولان از ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع انتقال تجربه از یک مدیر فناوری به جانشین - 4 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع انتقال تجربه از یک مدیر فناوری به جانشین - 4 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع انتقال تجربه از یک مدیر فناوری به جانشین تحقیق آماده با موضوع انتقال تجربه از یک مدیر فناوری به جانشین تحقیق آماده با موضوع انتقال تجربه از یک مدیر فناوری به جانشین تحقیق آماده با موضوع انتقال تجربه از یک مدیر فناوری به جانشین از آنجا که ادبیات در مدیریت نام تجاری به وجود آمده است در اوایل دهه1990، مجموعه ای از مفاهیم و چارچوب های مفهومی توسعه داده شده که تحقیقات علمی و هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله - 20 صفحه

تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله - 20 صفحه تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله تحقیق آماده با موضوع ايجاد پيچش در ساختمان ها بر اثر زلزله طي 20 سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله  به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني - 23 اسلاید

پاورپوینت مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني - 23 اسلاید پاورپوینت مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني پاورپوینت مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني پاورپوینت مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني پاورپوینت مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني موقعيت هر سازماني بستگي به تخصيص، بكارگيري مناسب ابزار، تجهيزات، پول، مواد خام و منابع انساني آن سازمان در برنامه هاي آن دارد و اين امر در صورتي امكانپذير خواهد بود كه اين سازمانها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز - 36 اسلاید

پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز - 36 اسلاید پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز •طبقه‌بندي دوره‌هاي تاريخي الوين تافلر در كتاب خود تحت عنوان موج سوم و جابجايي در قدرت با طبقه بندي هر دوره از تاريخ مي‌گويد كه تمدن معاصر در سه موج ظهور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت فرایند - 69 اسلاید

پاورپوینت مدیریت فرایند - 69 اسلاید پاورپوینت مدیریت فرایند پاورپوینت مدیریت فرایند پاورپوینت مدیریت فرایند پاورپوینت مدیریت فرایند •توجه به بهبود سیستم ها و روشها با75 امتیازبه عنوان یکی از شاخص های ارزیابی در ابعاد عمومی نظام ارزیابی عملکرد .1تشکیل کارگروه تخصصی سیستم ها و روشها .2روشهای اختصاصی (احصاء،مستند سازی و اصلاح و بازنگری) .3روشهای مشترک (احصاء،مستند سازی و اصلاح و بازنگری) •با استقرار مدیریت فرایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی - 31 اسلاید

پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی - 31 اسلاید پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی •آموزش و پرورش در مقايسه با گذشته بسيار  پيچيده و دشوارتر گرديده  و به اين ترتيب مديريت آموزشی نيز از دشوارترين انواع مديريتهای دوران کنونی گرديده است پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده - 204 اسلاید

پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده - 204 اسلاید پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده n اهميت روز افزون توسعه محصول جديد در دنياي كسب و كار و افزايش توجه و استقبال خاص از سوي شركت ها به انجام تحقيقات در خصوص ماهيت توسعه محصول جديد منجر به ايجاد بدنه گسترده اي از تحق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت و کاربست فرآیندمدار در مدرسه - 31 اسلاید

پاورپوینت مدیریت و کاربست فرآیندمدار در مدرسه - 31 اسلاید پاورپوینت مدیریت و کاربست فرآیندمدار در مدرسه پاورپوینت مدیریت و کاربست فرآیندمدار در مدرسه پاورپوینت مدیریت و کاربست فرآیندمدار در مدرسه پاورپوینت مدیریت و کاربست فرآیندمدار در مدرسه —سرآمدی چیست؟ عملکرد برجسته در مدیریت سازمان و دستیابی به نتایج براساس مفاهیم بنیادین انسان سرآمد: را کسی می دانیم که می داند کیست. ارتباط چیست؟ مولفه اصلی انسان سرآمد وایجاد انسجام و یکپارچگی در سازمان ابزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(65):